“ในหลวง” พระราชทาน

วันที่ 10 พ.ย.2563 เอกสารข่าว ระบุว่า โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดขึ้นด้วย

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล โดยทรงเห็นว่าสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีนั้น

เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ การพยาบาล รวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ

เป็นสิทธิที่ควรได้รับ เท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม

ข้อจำกัดในด้านการได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจึงมีความสำคัญที่จะต้องพิจารณาปรับปรุง

จึงได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ริเริ่มโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขึ้น

เพื่อเป็นการเติมเต็มสิทธิให้ได้รับบริการทางสุขภาพ เฉกเช่น ประชาชนทั่วไป

กรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องราชทัณฑ์ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นับเป็นขวัญกำลังใจ

และสิริมงคลของข้าราชการ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ต่างพร้อมน้อมรับ พระบรมราโชบายใส่เกล้าใส่กระหม่อม

นำไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดสัมฤทธิผลต่อไป

และในปลายปีนี้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ดำเนินงานเป็นระยะเวลาหนึ่งปี

พระสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานโครงการฯ

เข้าสู่ระยะที่สอง สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *